Bronsemedalje i EARTO Innovation Awards

I Hear You er et prosjekt som SINTEF har gjennomført i samarbeid med NTNU og to lokale partnere i Tanzania. Der ble det utviklet en spillbasert hørselstest som kan brukes til screening av barn. Vanlige nettbrett og hodetelefoner kan brukes til å gjennomføre testen, noe som gjør hørselstesting mer tilgjengelig. Målet er å lage en hørselstjeneste i lokalsamfunnene som kan oppdage barn med nedsatt hørsel og bidra til å gi disse en bedre utdannelse.

Videreføringen av dette prosjektet, som vi kaller I Hear You 2, skal nå se på effekten av ulike tiltak som kan bidra til å bedre utdanningen til barna. Dette prosjektet ble nominert til EARTO (European Association of Research and Technology Organisations) «Innovation Award» for 2022 i kategorien «Impact expected». Der fikk vi en tredjeplass og EARTO har lagd en video som presenterer prosjektet på en fin måte.

Prosjektene har vært og er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom programmene Visjon2030 (A new Hearing Care Service in Tanzania, I Hear You, NFR 267527) og Norglobal2 (Inclusive Hearing Care for School Children in Tanzania, I Hear You 2, NFR 316345).

Project: Next Step

Noise induced hearing loss (NIHL) is one of the most common occupational diseases. This is a fact even if most countries have legislations specifying how much sound employees can be exposed to. Therefore new models for NIHL seem to be necessary to reduce the risk of developing hearing disorders.

In the Norwegian petroleum industry much attention has been paid to occupational noise and hearing damage in the last decade. Statoil ASA has, in collaboration with Honeywell, been involved in several projects at SINTEF with this in mind. The current ongoing project is called Next Step (Noise Exposure Tackled Safely Through Ear Protection).

Read more…Project: Next Step

Ørepluggenes ufortjent dårlige rykte

De siste årene har det vært et økt fokus på hvordan musikkspillere kan skade hørselen. WHO gikk i vår ut og sa at over 1 milliard ungdommer står i fare for å få hørselsskader som følge av for høy musikk på ørene. I den forbindelse har det stadig vekk vært slått opp i media, både nasjonalt og internasjonalt, at man bør unngå å bruke øreplugger, såkalte «earbuds» eller «in-ears».

Read more…Ørepluggenes ufortjent dårlige rykte

Hvor normal er normal hørsel?

Mange har nok sett Leif Justers harselering med meteorologenes bruk av uttrykket «mot normalt» under værmeldingen før i tiden (hvis du ikke har det kan du se klippet nedenfor). Han gjorde et humoristisk poeng ut av bruken av «det normale».

Normalisering gjøres i mange sammenhenger. Hvis du f.eks. ønsker å si noe om en ny måling du har gjort, kan du sammenligne med det «normale» for å lettere kunne vurdere om verdien du har fått er stor eller liten.

Man finner ofte det normale ved at man tar gjennomsnittet av målinger fra en (stor) gruppe. Hvis du f.eks. tar gjennomsnittet av høyden til alle elevene i klassen (som sikkert alle har gjort en gang i oppveksten) finner man ut hvor høy den «normale» eleven er. Ironisk nok trenger ikke en eneste person å ha denne «normale» verdien, men det er likevel dette som er normalt.

Read more…Hvor normal er normal hørsel?