Prosjekter

Kommunikasjonsakustikk

 • I Hear You! – Hørselstjeneste for 3. verden (Støttet av Forskningsrådet)
 • Simuleringsmetoder for horn og hornhøyttalere (PhD-prosjekt, Bjørn Kolbrek)
 • NaviGuide – Mobilassistert navigasjonssystem for svaksynte (støttet av Forskningsrådet – BIA)
 • UNISOUND – Lydutjevningssystem for økt taletydelighet, forståelse og interaksjon (støttet av Forskningsrådet – BIA)
 • Listen Up – Høreapparatapp (med Listen AS, støttet av Forskningsrådet – RFF)

Miljøakustikk

 • DISTANCE – Utvikling av innovative løsninger for håndtering av trafikkstøy i Europa (EU-prosjekt)
 • Støyeksponering og resulterende helseeffekter for sovende barn (FHI-prosjekt)
 • Kampflybasen Ørland – Beregninger av støy fra F-35
 • LEO – Optimaliserte lavutslippsdekk og -veidekker for el- og hybridbiler (EEA-prosjekt)
 • MAUS – Mobil auralisering av utendørs støy
 • Milstøy – Programvare for beregning av støykart for militære aktiviteter
 • MOVE – Metodikk og systemer for overvåking av miljøbelastning fra veitrafikk (Støttet av Forskningsrådet – BIA)
 • NextStep – Sikker håndtering av støyeksponering med hørselvern. Hovedmålet i prosjektet er å redusere risikoen for å utvikle hørselstap hos arbeidere i støyende industri.
 • NORTIM – Programvare for beregning av flystøy i Norge
 • Støykartlegging av offshore plattformer (Statoil-prosjekt)
 • Støyplage ved norske flyplasser (med Forsvarsbygg)
 • NorCalc – Programvare for beregning av trafikkstøy i Norge

Industriell akustikk

 • MASENS – Mobile og autonome sensorsystemer
 • SensIs – Sanntids Undervanns Trådløst Sensornettverk for å Overvåke Isdrift i Nordområdene  (Støttet av Forskningsrådet – PETROMAKS)
 • Simulering av brønnlogging med ultralyd (Statoil-prosjekt)