Om industriell akustikk

Lyd er ikke bare for mennesker. Lydbølger kan også brukes til å måle og påvirke en bred rekke av fysiske systemer og prosesser. I tillegg kan lydbølger bli generert i strømninger rundt f.eks. luftfartøy og vindmøller. For å forstå disse temaene, er det essensielt med en grundig forståelse av akustikkens fysikk. Industriell akustikk handler om tekniske anvendelser av lyd og lydens oppførsel, uavhengig av menneskelige lyttere.

Underwater acoustic network
Akustisk undervannsnettverk

Undertema

 • Marin akustikk: Under vann oppfører lyden seg stort sett som over vann, selv om anvendelsene er forskjellige. Sonar, seismikk, kartlegging av havbunnen og undervannskommunikasjon er noen eksempler på slike anvendelser.
 • Undervannskommunikasjon: Hvis undervannsfarkoster og -strukturer skal kommunisere med hverandre og med omverdenen uten fysiske kabler, er lyd den eneste brukbare informasjonsbæreren ved betydelige avstander. Dette er på grunn av at elektromagnetiske bølger dempes kraftig i sjøvann.
 • Strømningsakustikk: Lyd kan genereres i fluidstrømninger, spesielt i forbindelse med turbulens og overflater. Noen eksempler er støyen fra fly og vindmøller, og den hylende lyden fra ruglete rør. Å forstå hvordan lyden genereres er essensielt for å kunne redusere støyen i slike tilfeller.
 • Ikke-destruktiv testing med ultralyd: Ultralyd brukes i medisin for å måle på menneskekroppen uten å måtte trenge inn i den. Det kan også brukes industrielt på lignende måte for å måle på fysiske strukturer, for eksempel for å se etter indre defekter i et materiale, eller for å bestemme hvilken type og hvilken kvalitet av materiale som finnes i steder man ikke kan nå.
 • Instrumentering, transdusere og sensorer: For å sørge for at de korrekte signalene sendes og mottas, er det essensielt med ekspertise innenfor instrumentering, transdusere og sensorer.
 • Signal- og arrayanalyse: En solid forståelse av signalanalyse kreves for å hente ut den riktige informasjonen fra mottatte målesignaler på en nøyaktig og robust måte og for å klassifisere målinger gjennom mønstergjenkjenning.
Airflow through this bottle creates a pure tone
Luftstrømning gjennom denne flaska skaper en rentone

Fag ved NTNU

 • TTT4180 Teknisk Akustikk: Generelt introduksjonsfag til akustikk som også dekker generering og utbredelse av lyd i enkle systemer.
 • TTT4175 Marin Akustikk: Introduksjonsfag til undervannsakustikk, som dekker lydutbredelse under vann, sonar, undervannstransdusere, og annet.
 • TTT4250 Akustisk Måleteknikk: Gir bakgrunn for typiske måleoppgaver innenfor forskjellige greiner av akustikk, bl.a. marin akustikk.
 • TTT4565 Akustikk, fordypningsemne: Inneholder fagmodulene TTT03 Akustisk Fjernmåling, TTT12 Numerisk Akustikk, Utvalgte Emner, og TTT19 Marin Akustikk, Utvalgte Emner.
 • Fag ved PhD-nivå er også tilgjengelige.

Les saker om industriell akustikk…

Se prosjekter…