Om kommunikasjonsakustikk

Lyd er en essensiell informasjonsbærer når mennesker kommuniserer med hverandre. Vår hørsel og våre hjerner er veldig godt tilpassede til å motta og å prosessere informasjon, også i vanskelige situasjoner med bakgrunnsstøy eller flere folk som prater samtidig. Kommunikasjonsakustikk handler om å forbedre, skape, eller overføre lyd som mennesker ønsker å høre.

Undertema

Trondheim 18.11.2013 : SINTEFs lydlaboratorie med 16 høyttalere på veggen. Lydforsker Tron Tronstad på Sintef IKT. Foto Thor Nielsen
Kunsthoder brukes for binaurale opptak
 • Elektroakustikk: Det kreves gode mikrofoner for å lage gode opptak, og det kreves gode høyttalersystemer for å spille av god lyd. Elektroakustikk er vitenskapen om å designe lydutstyr for opptak og avspilling.
 • Hørsel og persepsjon: Ørene våre overfører lyd til hjernene våre som elektriske signaler, og det er opp til hjernen hvordan disse signalene tolkes. Å forstå menneskelig hørsel er nødvendig for å forstå hørselsskader og hvordan man kan bøte på dem, hvordan man kan skape kunstig lyd som høres naturlig og overbevisende ut, og hvordan man kan kompimere lydfiler uten at de høres dårligere ut.
 • Musikkakustikk og -teknologi: Hvordan fungerer forskjellige instrumenter, og hvordan burde vi ta opp lyden fra dem? Hva slags musikalske lyder synes vi høres bra ut, og hvordan kan vi skape slike lyder? Disse spørsmålene og flere dekkes i musikkakustikk og musikkteknologi.
 • Romakustikk: Hvis vi forstår hvordan materialene og formen til et rom bestemmer det akustiske miljøet inne i det, kan vi designe f.eks. konsertsaler, kinoer, møterom, og auditorier som gir en langt bedre opplevelse.
 • 3D-lyd og auralisering: Ved å bruke lyden fra begge ører, kan hjernen forstå det akustiske miljøet rundt seg og vite hvor lyder kommer fra. Ut fra vår forståelse av denne prosessen, kan vi skape overbevisende kunstige lydmiljøer og hjelpe folk å skille mellom talere i telekommunikasjonssystemer.
 • Akustisk signalbehandling: Signalbehandling er et bredt felt med mange anvendelser. Når det anvendes på hørbar lyd, er det imidlertid også viktig å være oppmerksom på hvordan vi oppfatter lyd for å unngå at lydkvaliteten blir betydelig redusert.
 • Høreapparater: Hørselsskader er mer dyptgripende enn at ørene våre bare «skrur ned lyden». Derfor kan ikke høreapparater korrigere dem like enkelt som briller kan korrigere nær- eller langsynthet. Å bygge effektive høreapparater krever dyp kunnskap om menneskelig hørsel, signalbehandling, og hardware.

Fag ved NTNU

There is a lot of finesse in designing loudspeakers
Det krever finesse å designe gode høyttalere
 • TTT4180 Teknisk Akustikk: Generelt introduksjonsfag til akustikk, som også dekker generering og utbredelse av lyd i enkle systemer, og grunnleggende romakustikk.
 • TTT4197 MusikkakustikkGir en introduksjon til akustiske perspektiver på musikk, musikkinstrumenter, musikkpersepsjon, og analys og syntese av musikk på datamaskiner.
 • TTT4170 Audioteknologi: Dekker elektroakustikk (mikrofoner og høyttalere) og romakustikk (lydfelter og hvordan vi oppfatter dem) i mer dybde enn Teknisk Akustikk.
 • TTT4250 Akustisk måleteknikk: Gir bakgrunn for typiske måleoppgaver innenfor forskjellige greiner av akustikk, bl.a. romakustikk, hørsel og psykoakustikk.
 • Fag ved PhD-nivå er også tilgjengelige.

Les saker om kommunikasjonsakustikk…

Se prosjekter…