Jobb med akustikk!

Kunne du tenke deg en jobb innenfor akustikk i Norge? Så bra! I Norge har vi nemlig et enormt spenn av bedrifter og institusjoner som helt eller delvis jobber med akustikk, fra små startupbedrifter til velkjente giganter. Disse omfatter til sammen hele verdikjeden, fra forskning, via produktutvikling og produksjon, til salg av produkter og tjenester. Bransjen har et stort behov for akustikere, og spesielt konsulentbransjen etterspør flere nyutdannede.

Honeywells smarte ørepropper i bruk på en av Statoils oljeplattformer

På denne sida har vi laget en liste over de mer enn 100 bedriftene som vi kjenner til i Norge som jobber med noe innenfor akustikk, og hvilke områder de holder til i. Vi har forsøkt å kategorisere dem etter type, og bare ved å se på kategoriene kan du få et inntrykk over hvor stor bredden i norsk akustikk er. Det er selvfølgelig ikke gitt at alle disse selskapene ser etter nye ansatte til ethvert tidspunkt, men hvis du er interessert i en akustikkjobb er denne lista et veldig godt sted å begynne! Vår erfaring er at akustikkstudenter ikke har noen problemer med å få jobb etter at de er ferdige med studiene sine.

Les mer om hvordan du kan studere akustikk ved NTNU…

Akustikkonsulenter

Mange, om ikke de fleste, av akustikkstudentene ved NTNU går videre til konsulentselskaper. De fleste konsulentselskapene jobber med prosjekter innenfor bygningsakustikk, støy, og vibrasjoner.

Maritim teknologi

Norge har en sterk maritim sektor som har bruk for bl.a. undervannsakustikk, akustisk undervannsinstrumentering, og akustisk havbruksteknologi.

Helseteknologi

En ganske bred kategori som dekker bl.a. medisinsk ultralyd, hørselsteknologi, og velferdsteknologi.

Offentlig sektor

De fleste bedriftene her jobber med miljøstøyrelatert arbeid, men noen også med arbeid innenfor kringkasting, sikkerhet, og standardisering.

Olje og gass

Petroleumsbransjen har god bruk for akustikk på mange felter, f.eks. seismikk, ultralydinstrumentering, og håndtering av støy på anlegg og plattformer.

Forskningsinstitutter

Forskningsinstitutter jobber med anvendt forskning, i en nisje mellom universitetenes grunnforskning og industriens anvendelser. Forskjellige forskningsinstitutter har forskjellige spesialiseringer.

Audio

F.eks. hi-fi, digitale effekter, og lydproduksjon.

Instrumentering

Disse bedriftene utvikler og produserer sensorer og måleutstyr som brukes innenfor mange forskjellige felter.

Bygningsakustikk

Disse bedriftene utvikler og produserer bygningsmaterialer og komponenter som brukes i bygninger, f.eks. for å dempe rom eller lydisolere mellom forskjellige rom.

Universiteter og høgskoler

Har du lyst til å ta en doktorgrad? Disse universitetene og høgskolene har fagmiljøer innenfor forskjellige greiner av akustikk.

Videokonferanse

Norge har lenge stått sterkt innenfor videokonferansesystemer med Tandberg (nå en del av Cisco), og nye selskaper dukker stadig opp.

Annet

Ikke alle bedrifter er like enkle å kategorisere. Ta en titt på nettsidene deres for å vite mer om hva de driver med!

Hjelp til med lista!

Oppdaget du en link som ikke fungerer? Kjenner du til en bedrift som ikke er på lista men som burde ha vært det? Eller er det noen andre endringer som vi burde ha gjort? Send oss en epost!