Om miljøakustikk

Støy er et samfunnsproblem. Trafikkstøy alene forårsaker nok hjerte- og karsykdommer via stress til at det estimeres at ca. 200 nordmenn dør av det hvert år. I tillegg til trafikkstøy har vi støy fra flyplasser, fabrikker, utesteder, naboer, og så videre. Miljøakustikk handler om å kartlegge og redusere påvirkningen som denne uønskede støyen har på mennesker.

Trafikkstøykart for Oslo sentrum
Trafikkstøykart for Oslo sentrum

Undertema

 • Støyprediksjon: Hvis man vet hvordan støykilder som fly og biler stråler ut lyd og vet hvordan disse kildene er fordelt, kan man også kartlegge hvordan støyen er fordelt. Slike kart kan man bruke til å planlegge bebyggelse eller omplanlegge støykildene slik at de blir mindre sjenerende.
 • Miljømonitorering, -prediksjon og -kontroll: Hvis man kontinuerlig monitorerer støymiljøet i et område kan man også oppdatere støykart i sanntid og kontrollere støydosen som folk blir utsatt for.
 • Bygningsakustikk: Det er ikke bare gjennom lufta at lyd kan komme inn i et rom; den kan også komme gjennom vegger, tak og gulv. Bygningsakustikk handler blant annet om å forstå disse forskjellige lydveiene for å kunne konstruere stillere bygninger.
 • Støyreduksjonsteknologi: Støyen fra maskineri og lignende kan ofte reduseres betydelig, men metodene man bruker kan variere fra situasjon til situasjon.
 • Prediksjon av støyplage: Det er ikke all støy som er like plagsom. Det er derfor viktig å forstå hva folk plages mest av, så man kan angripe støyproblemet mer effektivt.
 • Hørselsbeskyttelse: I noen støyende omgivelser, f.eks. fabrikker, verksted og oljeplattformer, er det vanskelig å dempe støyen til et forsvarlig nivå. I disse tilfellene må man sørge for å beskytte folks hørsel på en god måte.
QuietPro på helidekket
Smarte ørepropper er vel så bra som øreklokker

Fag ved NTNU

 • TTT4180 Teknisk Akustikk: Generelt introduksjonsfag til akustikk som også innbefatter noe bygningsakustikk og miljøakustikk.
 • TTT4250 Akustisk Måleteknikk:
  Gir bakgrunn for typiske måleoppgaver innenfor forskjellige greiner av akustikk, blant annet miljøakustikk.
 • TTT4565 Akustikk, Fordypningsemne: Inneholder modulen TTT17 Miljøakustikk. Temaer i denne modulen er beregnings- og målemetoder, virkninger av støy på mennesker, sjenanse, hørsel og hørselsskader, kommunikasjon i støy, lydutbredelse, romakustiske forhold og teknisk støydemping. Faget omfatter både arbeidsrelatert støy og støy fra utendørs støykilder slik som vegtrafikkstøy og flystøy.
 • Fag ved PhD-nivå er også tilgjengelige.

Les saker om miljøakustikk…

Se prosjekter…