Bronsemedalje i EARTO Innovation Awards

I Hear You er et prosjekt som SINTEF har gjennomført i samarbeid med NTNU og to lokale partnere i Tanzania. Der ble det utviklet en spillbasert hørselstest som kan brukes til screening av barn. Vanlige nettbrett og hodetelefoner kan brukes til å gjennomføre testen, noe som gjør hørselstesting mer tilgjengelig. Målet er å lage en hørselstjeneste i lokalsamfunnene som kan oppdage barn med nedsatt hørsel og bidra til å gi disse en bedre utdannelse.

Videreføringen av dette prosjektet, som vi kaller I Hear You 2, skal nå se på effekten av ulike tiltak som kan bidra til å bedre utdanningen til barna. Dette prosjektet ble nominert til EARTO (European Association of Research and Technology Organisations) «Innovation Award» for 2022 i kategorien «Impact expected». Der fikk vi en tredjeplass og EARTO har lagd en video som presenterer prosjektet på en fin måte.

Prosjektene har vært og er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom programmene Visjon2030 (A new Hearing Care Service in Tanzania, I Hear You, NFR 267527) og Norglobal2 (Inclusive Hearing Care for School Children in Tanzania, I Hear You 2, NFR 316345).