Bronsemedalje i EARTO Innovation Awards

I Hear You er et prosjekt som SINTEF har gjennomført i samarbeid med NTNU og to lokale partnere i Tanzania. Der ble det utviklet en spillbasert hørselstest som kan brukes til screening av barn. Vanlige nettbrett og hodetelefoner kan brukes til å gjennomføre testen, noe som gjør hørselstesting mer tilgjengelig. Målet er å lage en hørselstjeneste i lokalsamfunnene som kan oppdage barn med nedsatt hørsel og bidra til å gi disse en bedre utdannelse.

Videreføringen av dette prosjektet, som vi kaller I Hear You 2, skal nå se på effekten av ulike tiltak som kan bidra til å bedre utdanningen til barna. Dette prosjektet ble nominert til EARTO (European Association of Research and Technology Organisations) «Innovation Award» for 2022 i kategorien «Impact expected». Der fikk vi en tredjeplass og EARTO har lagd en video som presenterer prosjektet på en fin måte.

Prosjektene har vært og er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom programmene Visjon2030 (A new Hearing Care Service in Tanzania, I Hear You, NFR 267527) og Norglobal2 (Inclusive Hearing Care for School Children in Tanzania, I Hear You 2, NFR 316345).

Bronze medal in EARTO Innovation Award

I Hear You is a project that SINTEF has carried out in collaboration with NTNU and two local partners in Tanzania. A game-based hearing test has been developed that can be used for hearing screening of children. Standard tablets and headphones can be used to perform the test, making hearing testing more accessible. The aim is to create a community-based hearing service that can detect children with impaired hearing and contribute to giving them a better education.

The continuation of this project, which we call I Hear You 2, will now look at the effect of various interventions that can contribute to improving the learning situation for children. This project was nominated for the EARTO (European Association of Research and Technology Organisations) Innovation Award for 2022 in the Impact Expected category. There we got a bronze medal and EARTO has made a video that presents the project in a nice way.

The projects have been and are funded by the Research Council of Norway through the programs Visjon2030 (A new Hearing Care Service in Tanzania, I Hear You, NFR 267527) and Norglobal2 (Inclusive Hearing Care for School Children in Tanzania, I Hear You 2, NFR 316345).