Ørepluggenes ufortjent dårlige rykte

De siste årene har det vært et økt fokus på hvordan musikkspillere kan skade hørselen. WHO gikk i vår ut og sa at over 1 milliard ungdommer står i fare for å få hørselsskader som følge av for høy musikk på ørene. I den forbindelse har det stadig vekk vært slått opp i media, både nasjonalt og internasjonalt, at man bør unngå å bruke øreplugger, såkalte «earbuds» eller «in-ears».

Lytter du for høyt?

Hvis du kan svare «ja» på ett eller flere av spørsmålene under gjør du trolig det.

Har du følt ubehag mens du lytter, f.eks. noen lyder som skjærer i ørene? Dette er kroppen som prøver å si ifra om at du bør dempe lyden.

Har du opplevd at lyden er for høy når du tar på deg ørepluggene eller hodetelefonene etter en god natts søvn? Da har du trolig hatt midlertidig hørselstap. Dette er et meget sterkt signal fra kroppen om at du lytter for høyt.

Hører du ingenting av omgivelsene dine mens du lytter, f.eks. personer som snakker eller biler som passerer? Hvis du ikke hører noe av omgivelsene lytter du trolig opp mot 95-100 dB, noe man ikke bør gjøre over lengre tid. Merk: Unntak fra dette kan være hvis du har gode støydempende hodetelefoner eller øreplugger (f.eks. med aktiv støykansellering), men da trenger du heller ikke spille så høyt.

Årsaken til advarselen er at ørepluggene kan spille høyere enn «vanlige» hodetelefoner som man har utenpå ørene. Isolert sett er dette riktig; man kan potensielt få høyere lyd inne i øret med slike øreplugger siden man stenger lyden inne i øret. I praksis vil det ofte være motsatt. Hvis du har en god øreplugg som demper lyden fra omgivelsene, vil man kunne skru volumet ned og fortsatt høre musikken godt. Dette er spesielt tilfelle hvis man går ved siden av en vei eller tar bussen, toget, trikken, eller t-banen. Mange hodetelefoner har ikke slik dempende effekt, og man må derfor skru opp volumet for å høre favorittartisten slik man ønsker.

Noen tips til bedre lyttevaner

Begrens volumet. Generelt bør du kunne høre omgivelsene dine selv om musikken er på («høre» betyr ikke at du skal kunne få med deg hva som sies i en samtale ved siden av deg, men at du hører at de prater). Dette vil også føre til at du kan få med deg hvis det skjer noe farlig rundt deg, noe som heller ikke er så dumt. Hvis du skrur opp volumet under favorittsangen, husk å skru ned igjen etterpå. Det er ikke alle sangene som fortjener like høyt volum!

Ta pauser fra musikken. Ikke ha musikk på ørene hele tiden, men ta noen pauser i blant. Dette gjelder spesielt mens du sover. Gi kroppen mulighet til å restituere seg etter alt det skadelige du har gjort i løpet av dagen. Kroppen er utrolig flink til å passe på seg selv, men da må du gi den sjanse til å gjøre det.

Vær ekstra forsiktig når du trener. Selv om det er fristende å skru opp volumet mot slutten av treningsøkta for å få ut de siste kreftene, er det forskning som tyder på at hørselen tåler mindre når kroppen er under hard fysisk belastning. Finn heller en bedre sang som gjør at du får ut det siste, enn å skru opp volumet på den du har.

Det finnes selvsagt både dårlige øreplugger og gode hodetelefoner som bryter med det jeg skriver over. Problemet ligger ikke her, men i lyttevanene våre. For øret spiller det ingen rolle om lyden kommer fra en øreplugg eller hodetelefon (eller en motorsag, konsert eller en hvilken som helst annen kilde for den saks skyld); hvis lyden er høy nok vil den føre til hørselsskade uansett. Det er ingen tvil om at WHO har rett når de mener at mange ungdommer står i fare for å få hørselsskade, men det er ikke på grunn av ørepluggene.

Det er i all hovedsak to ting man kan gjøre for å redusere risikoen for hørselsskade:

  1. Dempe volumet
  2. Redusere eksponeringstiden

Disse to faktorene er helt uavhengig av om lyden kommer fra øreplugger eller hodetelefoner. Det er vi som lyttere som må ta inn dette for å redusere risikoen. Slik det legges fram gjennom media kan det virke som at man er trygg hvis man unngår å bruke øreplugger. Dette er dessverre ikke tilfelle.

Fotocredit: JVC HA-FR6-P via PhotoPin (lisens)