Studer akustikk!

Den vanligste veien inn i akustikk ved NTNU er gjennom studieprogrammet Elektronisk systemdesign og innovasjon, med hovedprofil Akustikk. Her kan du lese mer om dette:

Du kan også ta akustikkfag som valgfag ved en del andre studieprogram ved NTNU, men reglene varierer litt fra program til program. En oversikt over forskjellige veier inn i akustikkstudiet finner du lenger ned på denne siden, men snakk også med din studieveileder!

Kontakt også gjerne Professor Peter Svensson for mer informasjon.

Les mer om vårt fagtilbud innenfor kommunikasjonsakustikk…

Les mer om vårt fagtilbud innenfor miljøakustikk…

Les mer om vårt fagtilbud innenfor industriell akustikk…

Les mer om hvor du kan jobbe som akustiker…

 

Forskjellige veier til å bli akustiker

Nedenfor viser vi i tabellform hvilke studieretninger/hovedprofiler som er mest egnet for å studere akustikk ved forskjellige studieprogrammer. De individuelle emnene beskrives nærmere på sidene «Les mer om vårt fagtilbud…» som er lenket til ovenfor, og hvert emne i tabellene har en link til NTNUs egen fagbeskrivelse.

  • Emner i tabellene i fet skrift listes som obligatoriske eller valgbare emner innen hver studieretning/hovedprofil.
  • Emner i tabellene i kursiv skrift inneholder mindre deler akustikk.

Emner som ikke er listet som obligatoriske eller valgbare kan også velges hvis det er plass i fagplanen. I noen tilfeller kan emner også tas tidligere enn vi har foreslått i tabellene, hvis de passer inn i fagplanen.

 

Femårig master Elektronisk systemdesign og innovasjon / Toårig internasjonal master Electronic systems design

Her er det hovedprofilen Acoustics som er mest relevant. Planen for den toårige masteren tilsvarer år 4 og 5 i den femårige masteren.

År 3, høstÅr 3, vårÅr 4/1, høstÅr 4/1, vårÅr 5/2, høstÅr 5/2, vår
TFE4130 BølgeforplantningTTT4280 Sensorer og instrumenteringTTT4180 Teknisk akustikkTTT4850 Eksperter i Team - Lyd&hørselTTT4565 Akustikk, fordypningsemneMasterprosjekt
TTT4175 Marin akustikkTTT4250 Akustisk måleteknikkTTT4560/4561 Akustikk, fordypningsprosjekt
TTT4197 MusikkakustikkTTT4170 AudioteknologiTBA4167 Bygningsakustikk
TTT4185 TaleteknologiTTT4135 Multimedia signalbehandling
TTK4160 Medisinsk billeddannelseTTK4165 Signalbehandling i ultralyd-avbildning

 

Femårig master Fysikk og matematikk

Her er det studieretningene Teknisk fysikk og Biofysikk og medisinsk teknologi som er mest relevante.

År 4, høstÅr 4, vårÅr 5, høstÅr 5, vår
*TTT4180 Teknisk akustikkTTT4850 Eksperter i Team - Lyd&hørselTTT4565 Akustikk, fordypningsemneMasterprosjekt
*TTK4160 Medisinsk billeddannelseTTT4170 AudioteknologiTTT4560/4561 Akustikk, fordypningsprosjekt
TTT4175 Marin akustikkTTT4250 Akustisk måleteknikkTBA4167 Bygningsakustikk
TTT4197 MusikkakustikkTTK4165 Signalbehandling i ultralyd-avbildning

* TTT4180 Teknisk akustikk er listet som valgbart for Teknisk fysikk, mens TTK4160 Medisinsk billeddannelse er listet som valgbart for Biofysikk og medisinsk teknologi.

Andre emner som er listet som valgbare med innhold som kan være nyttig å kunne for en akustiker er FY3107 Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikken (år 4, høst), TEP4156 Viskøse strømninger og grensesjikt (år 4, høst), TFY4280 Signalanalyse (år 4, vår), TFY4235 Numerisk fysikk (år 4, vår) og TEP4280 Introduksjon til numerisk strømningsberegning (år 4, vår).

 

Toårig master Physics

År 1, høstÅr 1, vårÅr 2
TTT4180 Teknisk akustikkTTT4850 Eksperter i Team - Lyd&hørselMasterprosjekt
TTT4175 Marin akustikkTTT4170 Audioteknologi
TTT4197 MusikkakustikkTTT4250 Akustisk måleteknikk
TTK4160 Medisinsk billeddannelseTTK4165 Signalbehandling i ultralyd-avbildning

Det kan også passe å ta akustikkfag i løpet av sisteåret i en treårig bachelor i fysikk.

 

Femårig master Bygg og miljø

År 3, høstÅr 3, vårÅr 4, høstÅr 4, vårÅr 5, høstÅr 5, vår
TBA4160 Bygningsfysikk, grunnkursTTT4180 Teknisk akustikkTTT4850 Eksperter i Team - Lyd&hørselTBA4167 BygningsakustikkMasterprosjekt
TTT4197 MusikkakustikkTTT4250 Akustisk måleteknikkTTT4565 Akustikk, fordypningsemne
TTT4170 AudioteknologiTTT4560/4561 Akustikk, fordypningsprosjekt

 

Femårig master Produktutvikling og produksjon

Her er det studieretningene Industriell mekanikk og Energi-, prosess- og strømningsteknikk som er mest relevante.

År 4, høstÅr 4, vårÅr 5, høstÅr 5, vår
TTT4180 Teknisk akustikkTTT4850 Eksperter i Team - Lyd&hørselTTT4565 Akustikk, fordypningsemneMasterprosjekt
TTT4197 MusikkakustikkTTT4250 Akustisk måleteknikkTTT4560/4561 Akustikk, fordypningsprosjekt
TTT4170 AudioteknologiTBA4167 Bygningsakustikk

Andre emner som er listet som valgbare med innhold som kan være nyttig å kunne for en akustiker er TEP4135 Strømningslære, TEP4280 Introduksjon til numerisk strømningsberegning, TKT4145 Elementmetoden i ingeniørvitenskap, TEP4156 Viskøse strømninger og grensesjikt og TEP4160 Aerodynamikk.