Om ARC

Siden 2004 har akustikkgruppene ved NTNU og SINTEF samarbeidet som et Geminisenter med navnet Acoustics Research Centre. Formålet med dette samarbeidet er å bygge et større og bedre akustikkmiljø enn det vi kan få til hver for oss.

Samarbeid

Kjerneaktiviteten til NTNU er utdanning og grunnforskning, mens kjerneaktiviteten til SINTEF er strategisk forskning og oppdragsforskning. Gjennom Geminisenteret tas NTNU-ansatte med inn i oppdragsforskningen mens SINTEF-ansatte bidrar til å utdanne og veilede master- og doktorgradsstudenter ved NTNU. I tillegg deler vi vitenskaplig utstyr og laboratorier, til begge gruppenes fordel.

Kunnskapsdeling

Mandagsmøter, som vi holder hver lunsj på mandager, er en veletablert ARC-tradisjon. I disse møtene diskuterer vi nyheter og prosjekter. ARC-seminarer er en annen etablert tradisjon, der forskere fra SINTEF og NTNU holder mer inngående foredrag om forskningen sin. Dette gjør at hele senteret holdes informert i dybden om forskningen som foregår.

Les publikasjonene våre:

Kontakt oss