Nytt Geminisenter for perioden 2020-2024!

Acoustics Research Center (ARC) har vært nominert til Gemini senter flere ganger tidligere. Nå er vi oppnevnt til Geminisenter for perioden 2020 – 2024.  Vi fortsetter å opprettholde de faglige ambisjonene om grunnleggende og anvendt forskning av høy internasjonal kvalitet innenfor senterets virke på Utbredelse av lyd og vibrasjon – Hørsel og sansning – Signalbehandling.

Det har blitt mer og mer tydelig at vi må ta rekruttering til MSc-studiene og relasjonen til industrien mye tyngre innover oss. Antall studenter som uteksamineres dekker ikke etterspørselen hos industrien og konsulentselskapene. I tillegg er det også sånn at oppdragsforskning krever involvering med virksomheter som har ønske eller planer om forskningsbasert problemløsning. Vi har derfor startet arbeidet med å knytte konsulentselskapene og industrien til ARC.