Prøveforelesning på mandag

Nå på mandag holder jeg prøveforelesning i forbindelse med professorstillingen etter Ulf. Den har ikke blitt annonsert veldig tydelig av IET, men her er en antydning:

Prøveforelesning: «Aeroacoustic sound generation mechanisms» i Elektro B418 på mandag 14/9 kl 1015-11 anbefales for fysikkstudenter som vurderer å ta et eller flere akustikkemner – og for alle andre som vil lære noe om hvordan lyd skapes. Eksempler er hentet fra NTNU og SINTEF akustikkmiljøet: Syngende rør i oljeindustrien, støy fra nye F35 jagerfly, og også noen mye mer nærliggende eksempel. Dermed er dette også en anledning til å bli litt kjent med akustikkmiljøet i Trondheim.

For de med teoretisk fokus kan det tilføyes at teorien er knyttet til beskrivelse av turbulens – et fenomen som er utfordrende å modellere og forstå. Her kan det nevnes at blant annet teorien for kritiske fenomener og faseoverganger fra statistisk mekanikk brukes (e.g. «Universality of rare fluctuations in turbulence and critical phenomena», Nature 1998). Forelesningen her vil imidlertid holdes elementært (MSc course in engineering acoustics level) med vekt på konkrete eksempel. Rommet B418 er et lunsjrom, så det er begrenset plass.

Det vil være fint om noen flere enn komiteen er tilhørere. I tillegg kan det hende at noen av dere synes temaet er artig; det er det!