Hvordan støydempe lette marinefartøy?

Skjold-klassen er en type marinefartøyer som Sjøforsvaret kjøpte inn i perioden 2010 til 2012. Skipene beskrives av Forsvaret selv som verdens raskeste marinefartøyer, men som NRK skriver er korvettene også verstinger når det gjelder helseskadelig støy.

SINTEF er engasjert av Forsvaret for å kartlegge støysituasjonen om bord i kystkorvettene, og å foreslå tiltak for å redusere støybelastingen for mannskapet. Vi har karakterisert støyen ved hjelp av intensitetsmålinger, slik at vi har en god forståelse av hvor støyen genereres og hvordan den forplanter seg i skroget. Fartøyet er en kombinasjon av katamaran og hovercraft, og støyen kommer særlig fra løfteviftene som lager luftputen mellom de to skrogene.

Materialet som disse fartøyene er laget av, er ekstremt lett og stivt; den verst tenkelige kombinasjonen når det gjelder mulighetene for støydemping. Dessuten er det svært strenge krav til vekten av det som tas om bord. Dempetiltak får ideelt sett ikke veie noen ting, så her er det rom for kreative løsninger.