Hva duger best for å stenge ut snorkelyd?

Torsdag 8. september kunne du se oss på TV2 Hjelper Deg. Mange sliter med å få sove på grunn av snorking fra partneren, og vi hjalp TV2 med å teste forskjellige produkter for å stenge ut eller maskere snorkelyd. Du kan se hele klippet online hos TV2.

I forbindelse med programmet, testet vi ut fem forskjellige produkter: Fire forskjellige ørepropper for å stenge snorkelyden ute, og et pannebånd med hodetelefoner for å maskere snorkinga med annen, mer behagelig lyd. I programmet ble resultatene våre presentert gjennom en rangering av hvor bra produktene hjalp mot snorking, og hva som ligger bak denne rangeringen kan du lese mer om her.

Disse produktene testet vi:

  • Sov i Ro, formbare ørepropper av voks
  • a1 øreplugger, formbare ørepropper av voks
  • Hush Plugz, formbare ørepropper av silikon
  • Quies ørepropper av skum
  • SleepPhones pannebånd med hodetelefoner. Disse satte vi opp til å spille lyden av en sildrende bekk ved et behagelig lydnivå.

Seks personer testet hvert produkt, og for hvert produkt spilte vi av en rekke lyder ved forskjellige lydnivåer. Hver gang testpersonene kunne høre en lyd, trykte de på en knapp. Dermed kunne vi finne ut hvor godt hver testperson hører med hvert av de forskjellige produktene. Ved å undersøke hvor mye dårligere testpersonene hører med produktene på enn de hører til vanlig, kan vi finne ut hvor godt de forskjellige produktene demper lyd.

De forskjellige lydene vi testet med var tre forskjellige lydklipp av snorking, et klipp av barnegråt, og rentonepulser ved tre forskjellige frekvenser. (De sistnevnte bruker vi også i vanlige lytte- og hørselstester.) Du kan se hvor bra demping de forskjellige produktene i gjennomsnitt gir for de forskjellige lydene i tabellen under.

ProduktSnorking [dB]Barnegråt [dB]125 Hz [dB]1 kHz [dB]8 kHz [dB]
Quies22,127,822,128,239,8
a1 Ørepropper21,224,722,819,034,2
Sov i Ro18,921,420,018,234,8
Hush Plugz15,320,218,018,532,3
SleepPhones9,025,66,729,410,1

Her ser vi at det ikke er en veldig stor forskjell mellom de forskjellige øreproppene. Den tradisjonelle skumøreproppen fra Quies gir stort sett bedre demping enn de formbare øreproppene av voks og silikon. Selv om SleepPhones kommer dårligst ut i testen, kan de ha fordelen av at de gir en annen lyd å fokusere på enn snorkinga.

En ting vi testet som ikke ble med i programmet er hvor godt de forskjellige produktene demper barnegråt. Det viser seg at de alle produktene demper lyden av barnegråt bedre enn snorking. Rangeringen av alle ørepluggene er den samme for barnegråt som den var for snorking. For SleepPhones så vi imidlertid at bekkelyden som vi valgte å spille av maskerte barnegråt langt bedre enn snorking.

Demping er én ting, men for å kunne sove godt med noen av disse produktene er jo også komfort veldig viktig. Dette ble også diskutert i programmet, men komfort er også i bunn og grunn en smakssak. Prøv selv!