Presenting the MAUS project on traffic auralisation

Presenting the MAUS project on traffic auralisation

In the MAUS project, we have developed a prototype of a traffic auralisation tool. The idea is to realistically imitate the sound of traffic, to give an idea of how it will sound in cases that have not been realised yet, and to show the effects of various noise-reducing measures. We have previously given a simple description of how the tool works together with sound examples on this blog.

In early December, we presented a paper and a poster on the MAUS auralisation tool at the 18th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx-15) here in Trondheim. This conference was organized by the Music Technology and Acoustics groups at NTNU.

Read more…

Project: Next Step

Project: Next Step

Noise induced hearing loss (NIHL) is one of the most common occupational diseases. This is a fact even if most countries have legislations specifying how much sound employees can be exposed to. Therefore new models for NIHL seem to be necessary to reduce the risk of developing hearing disorders.

In the Norwegian petroleum industry much attention has been paid to occupational noise and hearing damage in the last decade. Statoil ASA has, in collaboration with Honeywell, been involved in several projects at SINTEF with this in mind. The current ongoing project is called Next Step (Noise Exposure Tackled Safely Through Ear Protection).

Read more…

Tolerance for aircraft noise remains unchanged

Tolerance for aircraft noise remains unchanged

The annoyance response of different communities to aircraft noise has always been difficult to predict. However, in recent years, many studies report extremely high levels of annoyance for the given noise exposure levels. This has led to the belief that people are nowadays less tolerant to aircraft noise than they were a few decades ago.

We’ve looked at the results of 57 aircraft noise surveys conducted between 1961 and 2015, and found that people’s tolerance to aircraft noise hasn’t changed at all.

Read more…

Predicting aircraft noise annoyance

Predicting aircraft noise annoyance

Noise is, by its very definition, annoying. Intuitively, lots of noise is more annoying than noise that is barely audible. Therefore, the concept of «tolerance» is important: Given the noise situation, can we predict people’s annoyance with this noise?

To answer this question, we first need ways to quantify both annoyance and noise. Annoyance is an emotion, but that does not mean it is not measurable. Researchers have developed very specific questions and answer scales that allow for international comparison of people’s annoyance with specific types of noise.

Read more…

MAUS i media

MAUS i media

I løpet av denne uka har vi vært i media med MAUS-prosjektet, som handler om auralisering av utendørs støy. En sak om prosjektet, skrevet av Åse Dragland, har blitt publisert tre steder på norsk:

Saken har også blitt oversatt og publisert i flere internasjonale medier. Du finner en liste nedenfor.

I tillegg har Erlend og Jakob vært i Norgesglasset på P1 og vist fram og snakket om verktøyet. Du kan høre klippet her, men raska på; klippet er bare tilgjengelig i seks måneder.

Read more…

How do you imitate the sound of traffic?

How do you imitate the sound of traffic?

We previously wrote about the MAUS project, where we are building an auralisation tool to simulate the sound from virtual noise sources outdoors in order to give a realistic representation of how a future noise source will sound when it has been developed. One such noise source that we have been working on is traffic, one of the biggest issues in environmental acoustics. But how do you simulate the sound of traffic on a computer?

Read more…

Akustisk lokalisering av fly med mikrofonklynger

Akustisk lokalisering av fly med mikrofonklynger

I området rundt flyplasser er det ofte satt opp ulike måleanlegg og spesielt kan dette være anlegg for å overvåke støy fra aktiviteten på flyplassen. I noen tilfeller er det satt opp mikrofonklynger som i tillegg kan fokusere på støyen fra enkeltfly og også beregne flyenes posisjon. En kort forklaring av prinsippet bak dette er gitt under, og en mer detaljert teknisk beskrivelse finnes i en artikkel publisert i tidskriftet Acta Acustica nå nylig. Dette er beskrevet lenger ned.

Read more…

Kartlegging av støy

Kartlegging av støy

Støy fra transport og andre aktiviteter rammer mange mennesker over store områder. Dette skyldes at disse kildene (f.eks. fly og motorkjøretøy), ofte er svært støyende, gjerne beveger seg over lange avstander, og opptrer hyppig.

Både i EU og i Norge har myndighetene derfor satt krav til beregning av støy for å kartlegge hvor mange mennesker og hvilke områder som rammes (jf. retningslinje T-1442/2012). Dette gjøres for å kunne planlegge tiltak for å redusere støy, og for at kommunene skal ha bedre grunnlag for å regulere utbyggingsområder. I Norge stiller også forurensingsforskriften krav til anleggseier om å bekoste utredninger og støyreduserende tiltak for støyutsatte bygninger.

Read more…

MAUS: Auralisation of outdoor noise

MAUS: Auralisation of outdoor noise

Imagine that a new road was planned for construction close to your house. Naturally, you might want to know how much this would impact the noise situation in the area where you live. Currently, what the developers would be able to tell you are numbers called equivalent levels that describe the noise increase in your area. While these numbers may be based on excellent simulations and may be entirely correct, numbers are no substitute for listening!

Read more…